Ferdigheter

Under ferdigheter tar vi ofte med de områdene vi er spesielt gode på. Det kan være f eks prosjektledelse, sveising, HMS-arbeid osv. Innenfor datafag er det ofte vanlig å ta med ferdigheter på spesielle verktøy som PHP, SQL-databaser, backupløsninger, serverkonfigurering mv. Andre fagområder har sine knagger å henge kompetansen sin på.

  • Vær konkret, bruk verb + substandiv, feks «lage budsjett» og ikke «budsjettere», «lage og følge opp en prosjektplan» i stedet for «prosjektplanlegging»
  • Generelle ferdigheter i word, excel og mail kan du med fordel ikke ta med med mindre du er femti pluss og for det meste har jobbet praktisk i din yrkeskarriere
  • Unngå generelle betegnelser som «fleksibel», «framtidsrettet» og lignende som ferdigheter, slike ord må begrunnes og beskrives andre steder i CVen
  • ta med maks 4-6 ferdigheter, fokuser på generelle ferdigheter