Overflødige småord

Det vil bedre lesbarheten i CVen din hvis du går gjennom teksten for å luke ut overflødige småord. Når vi snakker bruker vi ofte mange småord som for eksempel «ganske, veldig, egentlig, kanskje». Men i en skrevet tekst vil slike «fyllord» virke forstyrrende og bør derfor ofte utelates.

Det er vanskelig å oppdage overforbruk av småord i egen tekst. Andre som leser teksten vil kunne se dette med det samme. Derfor er det lurt å la andre, som er gode med tekst, lese gjennom og kommentere CVen din før du er ferdig med den.

Det kan være situasjoner der det er riktig å bruke småord. For eksempel der du vil forsterke betydningen av et ord eller der du ikke vil virke for skråsikker. Men ofte vil småord ikke endre på hvordan teksten kan forstås og dermed være overflødig.

Bør du rydde i Facebookprofilen din?

Nesten alle arbeidsgivere sjekker Facebook-profilen til jobbsøker for å skaffe seg et nærmere inntrykk av hvordan arbeidssøker framtrer der.

Har du mye rølp og drikkebilder på den offentlige delen av Facebook, bør du rydde opp. Du kan også be venner som eventuelt har bilder av deg liggende tilgjengelig på sin Facebookside slette dem.

Det du legger ut offentlig eller også til dine venner regnes som en offentlig ytring. Har du mange sleivete kommentarer med personangrep vil det også kunne påvirke en eventuell arbeidsgiver negativt. Mange arbeidsgivere vil unngå å ansette «nett-troll». Har du venner som skriver upassende kommentarer på din profil? Slett kommentarene, det er din side og du bestemmer hva som skal være der.

Utstrakt bruk av banneord på profilen din vil også virke negativt når en arbeidsgiver finner mange innlegg med dette.

Disse ordene bør du unngå i CVen

Noen ord som kan brukes for å beskrive dine egenskaper eller din person kan fort bli svulstige. Slike ord trenger om de skal benyttes forklaring og ytterligere beskrivelse og må ikke stå alene. Hvis du i det hele tatt skal bruke dem da.

Skal du f eks ha med at du er «Analytisk og strukturert» bør du skrive på hvilken måte du er det, i hvilke situasjoner og konkret hvordan du har benyttet denne egenskapen i tidligere jobbsituasjoner.

Ord du bør unngå, bruke med omhu (de med rødt kryss bør du kanskje utelate helt?)

 • Analytisk og strukturert
 • Ansvarlig
 • Ansvarsfull
 • Arbeidsnarkoman
 • Dynamisk
 • Effektiv
 • Eksperimentell
 • Eventyrlysten
 • Fleksibel
 • Fremoverlent
 • Gode datakunnskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Innovativ
 • Kreativ
 • Motivert
 • Multinasjonal
 • Perfeksjonistisk
 • Positiv
 • Problemløser
 • Profesjonell
 • Samarbeidsvillig
 • Selvstendig
 • Spennende
 • Spesialisert
 • Team player
 • Ærlig og rettferdig
 • Åpen for nye utfordringer