Overflødige småord

Det vil bedre lesbarheten i CVen din hvis du går gjennom teksten for å luke ut overflødige småord. Når vi snakker bruker vi ofte mange småord som for eksempel «ganske, veldig, egentlig, kanskje». Men i en skrevet tekst vil slike «fyllord» virke forstyrrende og bør derfor ofte utelates.

Det er vanskelig å oppdage overforbruk av småord i egen tekst. Andre som leser teksten vil kunne se dette med det samme. Derfor er det lurt å la andre, som er gode med tekst, lese gjennom og kommentere CVen din før du er ferdig med den.

Det kan være situasjoner der det er riktig å bruke småord. For eksempel der du vil forsterke betydningen av et ord eller der du ikke vil virke for skråsikker. Men ofte vil småord ikke endre på hvordan teksten kan forstås og dermed være overflødig.