Hvor mye skal jeg ta med og hva bør jeg droppe?

Mange CVer blir enten for tynne, tar ikke med det vesentlige, eller de flyter over av informasjon som blir vanskelig å finne ut av. Fatt deg i korthet men skriv mer utfyllende der der er viktig og relevant for den jobben du søker på.

Deltidsjobber og sommerjobber

  • Det er viktigst å ha fokus på de siste jobbene du har hatt
  • Har du ikke hatt mange jobber kan du gjerne ta med jobber tidlig i ungdommen
  • Du kan eventuelt slå dette sammen i en et samlepunkt slik at det ikke stjeler fokus

Språkkunnskaper

  • Ta med språk som du behersker
  • Ikke ta med språk du bare kan veldig lite av
  • Du trenger ikke ta med svensk og dansk hvis du da ikke har spesielle ferdigheter der

Interesser
Her kan du gjerne skrive kort om spesielle interesser du har utenom jobb.

  • Har du liten erfaring (fordi du er ung) ta gjerne med flere fritidsinteresser
  • Ikke ta med veldig generelle fritidsinteresser, som «liker å gå på tur» med mindre akkurat det er relevant for stillingene du søker
  • Vurder om fritidsinteressene dine er relevant for de stillingene du søker
  • Ta med fritidsinteressene dine hvis de sier noe bra om deg og din person. Ikke ta dem med hvis du vil spare plass