Hvor lang skal CVen være?

CVen kan gjerne være på en eller kanskje på to sider
Husk at CVen skal være oversiktlig og grei, men ikke så kort at du ikke får fortalt sentrale ting.

Har du tatt kurs og lignende som er relevante kan du enten legge dette i et samlepunkt eller du kan gå utover 2 sider.

  • en side er bra
  • to sider kan også gå hvis nødvendig
  • En CV på 5-6 sider er for lang hvis du ikke skal ha med detaljer på alle prosjektene du har jobbet med
  • Noen vil hevde at de vil vite mest mulig om kandidaten, men faren er at det vesentligste kan drukne i for mye informasjon