Referanser, skal de med?

Mange lurer på om det skal stå referanser i CVen. Det kan det gjøre men hvis dette er en CV du sender til mange arbeidsgivere er det lurt å skrive at «Referanser gis på forespørsel» slik at du kan forberede dine referanser på at de blir kontaktet og hvilken jobb det gjelder. Fint med mer enn 1 referanse men ikke mer enn 4.

  • Ta med navn, telefonnr og arbeidssted for dine referanser
  • Ta med referanse fra siste arbeidssted, det er ofte den arbeidsgiver vil være mest interessert i
  • Beskriv også gjerne hvilken relasjon du har/hadde til vedkommende
  • Snakk med din referansen på forhånd og spør hva referanse planlegger å fortelle den nye arbeidsgiveren din
  • Som referanser kan du spørre: 1)Tidligere arbeidsgiver(helst den/de som har hatt et lederansvar for deg), 2)kollega, 3)fagforeningskontakt, 4)medlem i en organisasjon, 5)lærer, 6)trener, venner (kun hvis du ikke har andre du kan bruke)
  • Det er viktig at du kontakter de personene du setter opp som referanse og avklarer at de vil være referanse for deg