Bør du rydde i Facebookprofilen din?

Nesten alle arbeidsgivere sjekker Facebook-profilen til jobbsøker for å skaffe seg et nærmere inntrykk av hvordan arbeidssøker framtrer der.

Har du mye rølp og drikkebilder på den offentlige delen av Facebook, bør du rydde opp. Du kan også be venner som eventuelt har bilder av deg liggende tilgjengelig på sin Facebookside slette dem.

Det du legger ut offentlig eller også til dine venner regnes som en offentlig ytring. Har du mange sleivete kommentarer med personangrep vil det også kunne påvirke en eventuell arbeidsgiver negativt. Mange arbeidsgivere vil unngå å ansette «nett-troll». Har du venner som skriver upassende kommentarer på din profil? Slett kommentarene, det er din side og du bestemmer hva som skal være der.

Utstrakt bruk av banneord på profilen din vil også virke negativt når en arbeidsgiver finner mange innlegg med dette.