Er du organisert i et fagforbund?

CV og briller
Illustrasjonsbilde

Noen fagorganisasjoner tilbyr gratis å lese gjennom å kommentere CVen din. Det er også mulig å kjøpe dette av ulike tilbydere på nettet. Vi har ikke erfaring fra bruk av disse tilbyderne men det kan være en mulighet å få bistand derfra også.

Hvis du ikke er fagorganisert kan en god idé ellers være å bruke venner og familie som du føler du kan henvende deg til og som gjerne har sittet på arbeidsgiversiden og deltatt på ansettelser.

Mange blir fort «blind på seg selv» når de skriver CV og ser for seg at leser av CVen har samme bakgrunn og erfaring som seg selv. Derfor er det veldig lurt å gå til en tredje person som kan gi tilbakemelding på en ryddig måte.